Problem Set

Lab Hall D405, 8:00 pm, Saturday every two weeks.
Open to public, please contact Xudong Yang at xyang@nankai.edu.cn.

DATE

01/04/2020
12/21/2019

LECTURE

Total Synthesis of (–)-Illisimonin.
Total Synthesis of (–)-Vinigrol.

NAME

Haiming Zhang
Chuanke Chong


(–)-Vinigrol


12/21/2019 Chuanke Chong
Total Synthesis of (–)-Vinigrol.
Long Min, Xiaohong Lin, and Chuang-Chuang Li*
J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 15773–15778.
[Problem] [Key]

Epoxyeujindole A12/07/2019 Jia Ke
Total Synthesis of Epoxyeujindole A.
Zhaohong Lu, Hailong Li, Ming Bian, and Ang Li*
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 13764‒13767.
[Problem] [Key]

Pharicin A


11/24/2019 Xudong Yang
Total Synthesis of Pharicin A.
Chi He, Jialei Hu, Yubing Wu, and Hanfeng Ding*
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 6098–6101.
[Problem] [Key]

(−)-Daphlongamine H11/09/2019 Qunlong Zhang
Total Synthesis of (−)-Daphlongamine H.
Cedric L. Hugelshofer, Vignesh Palani, and Richmond Sarpong*
J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 8431−8435.
[Problem] [Key]

Weisaconitine D

10/26/2019 Yang Kuang
Network-analysis-guided Synthesis of Weisaconitine D and Liljestrandinine.
C. J. Marth, G. M. Gallego, J. C. Lee, T. P. Lebold, S. Kulyk, K. G. M. Kou, J. Qin, R. Lilien, and R. Sarpong*
Nature 2015, 528, 493–498.
[Problem] [Key]

Taiwaniadducts B

10/12/2019 Haiming Zhang
Total Synthesis of Taiwaniadducts B, C, and D.
Jun Deng, Shupeng Zhou, Wenhao Zhang, Jian Li, Ruofan Li, and Ang Li*
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 8185−8188.
[Problem] [Key]

Gracilamine09/28/2019 Chuanke Chong
Total Synthesis of Gracilamine.
Yingbo Shi, Baochao Yang, Shujun Cai, and Shuanhu Gao*
Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 9539–9543.
[Problem] [Key]

(±)-Communesin F


09/14/2019 Jia Ke
Total Synthesis of (±)-Communesin F.
Jun Yang, Haoxing Wu, Liqun Shen, and Yong Qin*
J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 13794–13795.
[Problem] [Key]

(+)-Tubingensin A

08/30/2019 Xudong Yang
Total Synthesis of (+)-Tubingensin A.
Adam E. Goetz, Amanda L. Silberstein , Michael A. Corsello, and Neil K. Garg*
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 3036–3039.
[Problem] [Key]

(+)-Pleuromutilin08/17/2019 Qunlong Zhang
Total Synthesis of (+)-Pleuromutilin.
Elliot P. Farney, Sean S. Feng, Felix Schäfers, and Sarah E. Reisman*
J. Am. Chem. Soc. 2018, 1404, 1267–1270.
[Problem] [Key]

(−)-Indoxamycin A

08/03/2019 Chuanke Chong
Total Synthesis of (−)-Indoxamycins A and B.
Naifeng Hu, Changming Dong, Cuifang Zhang, and Guangxin Liang*
Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 6659–6662.
[Problem] [Key]

Schindilactone A

07/20/2019 Jia Ke
Total Synthesis of (±)-Schindilactone A.
Qing Xiao, Wei-Wu Ren, Zhi-Xing Chen, Tian-Wen Sun, Yong Li, Qin-Da Ye, Jian-Xian Gong, Fan-Ke Meng, Lin You, Yi-Fan Liu, Ming-Zhe Zhao, Ling-Min Xu, Zhen-Hua Shan, Ying Shi, Ye-Feng Tang,* Jia-Hua Chen,* and Zhen Yang*
Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 123, 7511–7515.
[Problem] [Key]

(–)-N-Methylwelwitindolinone C Isothiocyanate07/06/2019 Xudong Yang
Total Synthesis of (–)-N-Methylwelwitindolinone C Isothiocyanate.
Alexander D. Huters, Kyle W. Quasdorf, Evan D. Styduhar, and Neil K. Garg*
J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 15797–15799.
[Problem] [Key]

(+)-Ryanodol

06/24/2019 Qunlong Zhang
Total Synthesis of (+)-Ryanodol.
Kangway V. Chuang, Chen Xu, and Sarah E. Reisman*
Science 2016, 353, 912–915.
[Problem] [Key]

Minfiensine

06/10/2019 Chuanke Chong
Total Synthesis of Minfiensine.
Liqun Shen, Min Zhang, Yi Wu, and Yong Qin*
Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 3618−3621.
[Problem] [Key]

Et-743


05/25/2019 Jia Ke
Total Synthesis of Et-743.
Weiming He, Zhigao Zhang, and Dawei Ma*
Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 3972–3975.
[Problem] [Key]

(+)-Harringtonolide


05/11/2019 Xudong Yang
Total Synthesis of (+)-Harringtonolide.
Hai-Jun Zhang, Lin Hu, Zhiqiang Ma, Ruininng Li, Zhen Zhang, Cheng Tao, Bin Cheng, Yun Li, Huifei Wang, and Hongbin Zhai*
Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 11638–11641.
[Problem] [Key]

(−)-Incarviatone A


04/27/2019 Qunlong Zhang
Total Synthesis of (−)-Incarviatone A.
Benke Hong, Chao Li, Zhen Wang, Jie Chen, Houhua Li*, and Xiaoguang Lei*
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 11946–11949.
[Problem] [Key]

Maoecrystal V

04/11/2019 Chuanke Chong
Total Synthesis of Maoecrystal V.
Jianxian Gong, Guang Lin, Wenbo Sun, and Chuang-Chuang Li*
J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 16745−16746.
[Problem] [Key]

Rubriflordilactone A

03/30/2019 Jia Ke
Total Synthesis of Rubriflordilactone A
Jian Li, Peng Yang, Ming Yao, Jun Deng, and Ang Li*
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 16477–16480.
[Problem] [Key]

Ingenol


03/16/2019 Xudong Yang
Total Synthesis of Ingenol.
Lars Jorgensen, Steven J. McKerrall, Christian A. Kuttruff, Felix Ungeheuer,Jakob Felding, and Phil S. Baran*
Science 2013, 341, 878–882.
[Problem] [Key]

Atropurpuran


03/02/2019 Qunlong Zhang
Total Synthesis of Atropurpuran.
Shengling Xie, Gui Chen, Hao Yan, Jieping Hou, Yongping He, Tongyun Zhao, and Jing Xu*
J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 3435–3439.
[Problem] [Key]